1. Hasteko Berritzegune Nagusiak idatzitako IRAKURKETA LANTZEKO ORIENTABIDEAK LEHEN HEZKUNTZAN Euskaraz Gaztelaniaz
  2. Berri- berria: Zayas, F. 2012. 10 ideas clave: La Competencia lectora según PISA. Barcelona. Graò.